Mizar Volčja Draga sodeluje pri obnovi grada Vipolže

09. januar 2014

Obvestila

Grad Vipolže pred obnovo.Grad Vipolže v fazi obnove.Vgrajena okna iz macesna v skladu z zahtevami ZVKD.